woensdag 13 januari 2016

Visstandbeheer grachten Heusden

Voor de sportvisserij zijn ecologisch goed viswater en visstandbeheer van groot belang. Sportvisserij Nederland voert in opdracht deze onderzoeken uit. 

Onderzoek door heel Nederland 

Heusdense gracht aan de Steenweg

De bakken voor de vistelling staan klaar

Grote en kleine ...

Met de boot, schepnet en stroom worden ze gevangen. 


Kleintjes zitten er volop ...

Na het vangen wordt er gemeten en geregistreerd. 

Visstandbeheer .... goed bezig!!